Návštěva v městském archívu a v muzeum ve františkánském klášteře

V úterý dne 19.10.2010 jsme navštívily s panem učitelem Zárybnickým městský archív a muzeum.Paní archivářka si pro nás připravila různé spisy o naší škole Ukázala nám i vysvědčení primy z roku 1910.Rozdala nám i okopírované vysvědčení v Němčině a k tomu staroněmeckou abecedu.Měli jsme jsme za úkol rozluštit slova ve staroněmčině.Na konec nás vzala do vězení.

V muzeu jsme měly přivítání s panem archeologem a paní archeoložkami.Různě jsme si s nima povídaly o Kadani a ukazovali jsme si některé nalezené artefakty.Nakonec jsme dostali pracovní listy a chodily jsme ve skupinkách po různých místnostech a řešili jsme úlohy v pracovních listech. Moc se nám to líbilo.=o)                    

                                    Den bez aut    

Dne 22.09.2010 jsme navšívily dopravní hřiště v bývalých kasárnách kde byla poprvé akce DEN BEZ AUT.Strávili jsme zde 2 hodiny jako účastníci aktivit z oblasti dopravní a ekologické výchovy, zdravovědy, práce hasičů a policie.I naše gymnázium zde mělo také stánek .Děvčata z 2.B připravily stánek s drobnými soutěžemi  z ekologické výchovy (skládačky obrázků, přání Zemi, hádanky, malování …).

               Seznamovací kurz Lubenec 2010                  1-3.9.2010                                      

1.9., po úvodním přivítání paní ředitelkou, jsme odjeli spolu s našimi staršími spolužáky, nováčky z prvních ročníků, na seznamovací kurz do Lubence. Nejprve nás čekalo rozdělení do pokojů a vybalování. Během pobytu jsme hráli spoustu zajímavých her, při kterých jsme se postupně více a více poznávali, a to nejen mezi sebou, ale i s naší paní učitelkou třídní. Museli jsme však splnit také nějaké povinnosti – jako seznámit se se školním řádem, rozdělit si role v třídní samosprávě atd.

ZáložkaNejvíce jsme si užili druhý večer, kdy si každá třída měla připravit zábavný program pro ostatní. To byla veliká legrace. Před odjezdem jsme si každý založili portfolia, do kterých si budeme po celou dobu studia ukládat svoje úspěchy a neúspěchy.Přestože se nám na kurzu líbilo, těšili jsme se domů.